Tháp Bà Ponagar

芽莊自由行︱芽莊婆那加塔 Tháp Bà Ponagar.刻劃在石頭上的歷史印記

歷史的印記、時代的留存,走進古蹟的時光回憶 丨芽莊自由行.Tháp Bà Ponagar婆那加塔丨
芽莊自由行︱芽莊婆那加塔 Tháp Bà Ponagar.刻劃在石頭上的歷史印記